Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 13485

10/8/2014 2:46:31 PM

Dụng cụ y tế - Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu với các mục đích chế định

Chi tiết

Hệ thống quản lý thông tin TCVN ISO 27000: Bảo mật thông tin

9/30/2014 3:10:50 PM

Công nghệ thông tin — Các kỹ thuật an toàn — Hệ thống quản lý an toàn thông tin — Các yêu cầu

Chi tiết

Tiêu chuẩn ISO/TS 16949: 2009

9/30/2014 3:07:28 PM

Hệ thống quản lý chất lượng − Các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001: 2008 tại tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan

Chi tiết

« Trước1 - 2Sau »