Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo ISO 9000 khối các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tại Tỉnh Quảng Ninh

9/15/2015 1:28:19 PM

Công ty cổ phần tư vấn quản lý LEAN có trụ sở tại Số 5N1, ngách 46 ngõ 191 Lạc Long Quân đã kết hợp với nhiều Sở kHCN trong đó có tỉnh Quảng Ninh về việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001:2008 cho khối cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Chi tiết