Chương trình hội thảo về nâng cao NSLĐ tại Sở KHCN Nghệ An ngày 23/9/2015

10/1/2015 2:35:43 PM
Kết hợp cùng với Sở KHCN Nghệ An và Hiệp hội doanh nghiệp VVN Nghệ An, Công ty tư vấn quản lý LEAN đã phối hợp tổ chức thành công hội thảo phân tích nguyên nhân của năng suất Việt nam tại sao lại kém nhất khu vực Châu Á và các biên pháp nhằm tăng năng suất lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

 

So sánh thời gian theo phương pháp sản xuất lô lớn và dòng chảy một sản phẩm