Hội thảo nâng cao năng suất lao động tại Tỉnh Tuyên Quang ngày 8/9/2015

10/1/2015 1:17:24 PM
Ngày 8/9/2015, Công ty cổ phần tư vấn quản lý LEAN đã kết hợp với sở KHCN Tuyên Quang triển khai chương trình hội nghị và đào tạo về nâng cao năng suất lao động. Đến dự có đại diện cơ quan UBND Tỉnh Tuyên Quang, các Sở ban ngành, các huyện và đại diện rất nhiều doanh nghiệp đang quan tâm đến nội dung hội nghị. Sau khi đào tạo, cùng chung quan điểm của rất nhiều đại biểu, nội dung về Năng suất lao động còn rất mới mẻ cần được tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình và khẩn trương áp dụng ngay vào thực tế tại các doanh nghiệp. Tiếp nhận sự quan tâm của các Doanh nghiệp, đại diện của Công ty cam kết sẽ tích cực triển khai mô hình trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, đồng thời cám ơn sự quan tâm của UBND Tỉnh Tuyên Quang, Sở KHCN và các đơn vị đã tham gia hội nghị.

Các đại biểu đến tham dự và phát biểu đóng góp ý kiến

Chương trình tham luận

Lãnh đạo và các đại diện UBND, các Sở ban ngành, Huyện và các doanh nghiệp có mặt tham dự buổi hội nghị