Kế hoạch triển khai xây dựng bản mô tả công việc tại doanh nghiệp

9/14/2015 3:31:13 PM
Sau 3 nội dung đã đào tạo về xây dựng bản mô tả công việc, các sinh viên tài năng đã lập kế hoạch chi tiết cũng như nhận được các yêu cầu cụ thể từ phía doanh nghiệp cho hoạt động sắp tới. Các nội dung triển khai lần này đòi hỏi các bạn về tính kiên trì và trên cơ sở các nội dung đã học, các bạn có thể nhìn thấy được tính khoa học trong thực tế sản xuất. Căn cứ vào các nội dung thu thập được thông qua quan sát, trao đổi , ghi chép, các bạn sẽ biết được đâu là giá trị gia tăng, đâu là không giá trị gia tăng cho từng hoạt động sản xuất hàng ngày. Chúc các bạn thành công !