Bạn có gặp vấn đề khi giải quyết các vấn đề?

7/28/2014 3:50:27 PM
Trong quá trình tư vấn tôi nhận thấy rất nhiều các sai lầm khi chứng kiến rất nhiều các nhóm đang học cách giải quyết vấn đề.
Trong quá trình học tập, thật dễ dàng đê phát hiện những thói quen xấu và điều quan trọng là phải nhận ra chúng để từ đó tìm cách phát triển tốt hơn. Đây là một số câu hỏi giúp bạn có thể tránh được một số sai lầm:
  •          Mỗi cá nhân trong tổ chức của bạn đã hiểu rõ mục đích công việc của họ chưa?
  •         Hoặc họ biết phải làm thế nào để giải quyết công việc của họ liên quan đến công ty (các chỉ số KPI về chất lượng, an toàn, năng suất, chi phí)? ;
  •        Mỗi cá nhân nên tự hỏi rằng “Tại sao tôi lựa chọn vấn đề này để giải quyết” và họ phải hiểu vấn đề này phải như thế nào mới phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty?
  •        Hoặc họ tự hỏi rằng “Bằng cách giải quyết này, làm sao tôi đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty?”;
  •        Đây có phải là một vấn đề làm gia tăng giá trị?

 

Đôi khi mọi người chỉ ngồi trong phòng họp để tìm cách giải quyết vấn đề thông qua kinh nghiệm của họ, đưa ra các giả thuyết, giả định và ý kiến của họ. Điều này là không nên, tốt nhất là hãy đi xuống hiện trường cùng đôi mắt của mình đẻ hình dung tình hình hiện tại. Thông qua người lao động, bạn có thể hình dung rõ hơn các vấn đề để từ đó đề xuất giải pháp lý tưởng. Vì vậy việc ngồi họp tại bàn và đi xuống hiện trường phải được quy định thành tiêu chuẩn của nhóm giải quyết vấn đề

 

Bạn đang muốn đào sâu để tìm nguyên nhân gốc rễ ? Thực hiện giải quyết vấn đề cần dựa trên phương pháp hỏi liên tục “tại sao” cho đến khi nhận được nguyên nhân gốc. Trường hợp hỏi tại sao 1 lần mới chỉ đề cập được triệu chứng của vấn đề và chỉ giải quyết vấn đề mang tính tạm thời. Muốn giải quyết vấn đề mang tính bền vững, phải hỏi tại sao 5 lần hoặc nhiều hơn thế đồng thời cần có sự tham gia của mọi người để hỗ trợ. Ví dụ:

Bạn đang đo lường trong điều kiện cụ thể ? Có 2 câu hỏi luôn luôn phải trả lời khhi bắt đầu giải quyết vấn đề. Thứ nhất là: Những vấn đê gì sẽ xẩy ra nếu làm đúng? Thứ 2 là những gì đang thực sự xẩy ra, câu hỏi tiếp theo là để định lượng sự khác biệt giữa hai câu hỏi trên. Nếu không có khoảng cách đo lường được thì rất khó có thể đề ra biện pháp đối phó một cách hiệu quả những nguyên nhân gốc rễ. Đặc biệt lưu ý khi điều tra thông tin thực tế bạn nhận được câu trả lời của công nhân là tình trạng này xẩy ra vài lần một tuần. Điều đó có nghĩa là có những vấn đề rất khác nhau đã xẩy ra. Và tuyệt đối không thu thập dữ liệu theo kiểu thống kê như vậy.

 

Có phải bạn đang làm việc này hàng ngày với tất cả mọi thứ bạn làm? Sai lầm phổ biến nhất tôi sẽ nói về bài viết này là rất quan trọng trong quan điểm của tôi. Tôi thường thấy các công ty "đưa vào" thực hiện Kaizen hàng tuần, hoặc thực hiện sự kiện cải tiến nhanh chóng, và vv. Đây có thể được gọi là điều khác biệt lớn nhất, thông thường việc giải quyết vấn đề chỉ được thực hiện trong những "dịp đặc biệt". Nếu mong muốn công ty đi đến thành công phương châm sẽ phải là: Mọi người đều phải giải quyết vấn đề môi ngày. Đây là một thực tế phổ biến đối với các công ty của Toyota. Đó là sự khác biệt lớn nhất tôi thấy khi đến thăm các tổ chức này với các tổ chức khác. Công việc này có vẻ nhiều "thú vị" hơn so với văn hóa làm việc ”hàng ngày”. Và tôi tin rằng đó là cội nguồn để phát triển thành thói quen. Như Nike nói: "Hãy làm điều đó". Không cần phải là việc có tên, hãy làm nó như một phương pháp trong công việc.

 

Nguồn tin từ CLB Leanclub