Năng suất lao động: 50 năm nữa, Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan

9/14/2015 3:26:01 PM

Đây là khẳng định của TS Hồ Đình Bảo, Nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra trong Tọa đàm “Kinh tế Việt Nam 9 tháng” và năng suất lao động diễn ra ngày 11/9.

Chi tiết

Tụt hậu so với láng giềng: Việt Nam chỉ còn cách tăng năng suất lao động

9/14/2015 3:55:33 PM

Làm gì để bắt kịp với tốc độ phát triển của các nước khu vực Đông Nam Á.

Chi tiết

Năng suất lao động Thái Lan vượt Việt Nam tới hơn nửa thế kỷ?

9/14/2015 1:39:26 PM

Thái Lan tiến một bước bằng Việt Nam tiến nhiều bước

Chi tiết

Thu nhập của người Việt

9/14/2015 1:41:42 PM

Đến bao giờ thu nhập của người Việt Nam mới bằng được Malaysia

Chi tiết