Hội Nghị Khoa Học “ Đào tạo Doanh nhân và phát triển Doanh nghiệp trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN ”

9/14/2015 12:08:50 PM
LEAN vinh dự là một trong những đơn vị thành viên tham gia chương trình Hội Nghị Khoa Học “ Đào tạo Doanh nhân và phát triển Doanh nghiệp trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN – Workshop: Entrepreneurship and Business Development The ASEAN Economic Community Perspective.

( Ngài GS. Mitsuhiro MAEDA – giám đốc điều hành tổ chức APEN chụp ảnh kỷ niệm với phía đại diện INBUS và các Đại biểu khách mời)

Hội thảo được tổ chức tại Viện nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS) thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) giữa INBUS và tổ chức APEN của Nhật Bản vào ngày 5/8/2014 vừa qua...Nhằm hướng tới sự hội nhập kinh tế khu vực AFTA và toàn cầu sau năm 2015, tăng cường hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ kinh tế bền vững và phát triển mạng lưới doanh nghiệp rộng khắp cả nước.

APEN là một mạng lưới quốc tế gồm các tổ chức chấp nhận ý tưởng cơ bản của APEN và được điều hành bởi các trường đại học hàng đầu Asian. Phát biểu trong chương trình ngài GS. Mitsuhiro MAEDA – giám đốc điều hành tổ chức APEN có hướng tới những đóng góp cho sự phát triển bình đẳng và bền vững của nền kinh tế các nước Asian thông qua Phương thức Xây dựng Cộng đồng Công nghiệp –ICBM. Ba vấn đề chính được GS. Mitsuhiro MAEDA đề cập tới đó là: Phát triển Nguồn nhân lực Cao cấp về Công nghiệp (i-HRD); Kết nối các Doanh nghiệp vừa và nhỏ( DNNVV) và thu xếp tài chính cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) thông qua chỉ số tín nhiệm cho DNNVV CIS (Credibility Index for SMEs). Đây như là một cơ hội và thách thức lớn cho Việt Nam trong việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa trường đại học với cơ quan hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp.

 

( Hình bên trái Ngài  GS. Mitsuhiro MAEDA, hình bên phải PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân)

 

 

Nguồn tin từ CLB Leanclub.vn.