Hội Nghị Khoa Học “ Đào tạo Doanh nhân và phát triển Doanh nghiệp trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN giữa INBUS - APEN

8/14/2014 10:03:17 AM

LEAN vinh dự là một trong những đơn vị được tham gia chương trình Hội Nghị Khoa Học “ Đào tạo Doanh nhân và phát triển Doanh nghiệp trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN – Workshop: Entrepreneurship and Business Development The ASEAN Economic Community Perspective ” được tổ chức tại Viện nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS) thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) giữa INBUS và tổ chức APEN của Nhật Bản vào ngày 5/8/2014 vừa qua. 

 

 

Nguồn tin từ CLB Leanclub.vn