LEAN đã triển khai đào tạo tại Trường Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội

7/11/2014 3:03:24 AM

Ngày 1/6/2014 vừa qua Lean đã triển khai đào tạo cho các em sinh viên tại trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội. Nhằm thực hiện chủ trương nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và tạo nguồn lao động có trình độ phù hợp với phương pháp quản lý sản xuất hiện đại, Công ty cổ phần tư vấn quản lý LEAN kết hợp với Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS) thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) cùng kết hợp tổ chức các khoá đào tạo vào ngày 01/06/2014 vừa qua với mục tiêu nâng cao kỹ năng, phương pháp làm việc hiện đại và kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong sản xuất cho đối tượng là các em sinh viên.