Lean Tour 5S đầu tiên tại nhà máy ToTo Việt Nam

7/11/2014 3:55:55 AM

Chuyến Lean Tour 5S đầu tiên đã chính thức diễn ra vào ngày 14/06/2014 tại Nhà máy ToTo Việt Nam – KCN Thăng Long I, Đông Anh, Hà Nội. LEAN đánh giá cao về phương pháp quản lý của Nhà máy ToTo cũng như sự ý thức không ngừng cải tiến trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, sự thành công lớn của chương trình Lean Tour chính là nhờ sự hỗ trợ và đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của phía Ban Lãnh Đạo cũng như bộ phận sản xuất, các anh chị trong ban cán sự của Nhà máy. 

 

Nguồn tin từ CLB Leanclub