Tham quan và làm việc tại công ty Hà Yến chuyên sản xuất bếp ăn công nghiệp

10/8/2014 12:08:05 PM

 

Được sự đồng ý của Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư, ngày 2/10/2014 LEAN đã cùng với Viện Phát triển doanh nghiệp INBUS và đại diện của Cục đã xuống thăm nhà máy sản xuất bếp ăn công nghiệp Hà Yến. Trong chuyến thăm và làm việc, phía nhà máy đã đề xuất danh sách các dự án mong muốn hợp tác với INBUS nhằm nâng cao năng lực quản lý sản xuất và năng lực cạnh tranh. Trong tổng số 26 dự án đề xuất của Hải Yến với Cục Phát triển doanh nghiệp và Viện INBUS, LEAN may mắn được tham gia gói đề án VP3, VP4 về quản lý và SX 8, SX9, SX10 phục vụ nâng cao năng suất và chất lượng. Cùng với sự hỗ trợ của INBUS, hy vọng LEAN sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp Hà Yến.