Với chủ trương " Nâng cao năng suất chất lượng" trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên

7/11/2014 3:32:23 AM

Lean đã có buổi làm việc với Ông Phạm Thái Sơn – Trưởng ban Quản Lý KCN, Ông Đỗ Văn Khai – Giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ và Hỗ Trợ Đầu Tư KCN trực thuộc Ban Quản Lý KCN Tỉnh Hưng Yên ngày 06/06/2016 vừa qua.

Với chủ trương NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG cho các Doanh Nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên. Lean sẽ tiến hành triển khai chương trình Hội Thảo “ Nâng cao năng suất chất lượng theo phương pháp quản lý của Nhật Bản” được diễn ra vào trong tháng 7/2014.

 

Nguồn tin từ CLB Leanclub