Các Video minh hoạ so sánh giữa sản xuất theo lô lớn và sản xuất theo dòng chảy một sản phẩm

10/1/2015 2:49:26 PM
Dưới đây là các video minh hoạ cho lợi ích của việc thay đổi sản xuất từ lô lớn thành dòng chảy sản phẩm đơn chiếc

Ví dụ 1

:

 

Ví dụ 2

:

 

Ví dụ 3

: