Tại sao nên quản lý bằng công cụ trực quan?

7/11/2014 8:59:25 AM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quản lý trực quan là gì (Visual Management)?

Khái niệm:

Là sử dụng những tín hiệu trực quan cho phép mọi người nhìn vào đó là có thể nhận ra tiêu chuẩn và sự sai lệch ngoài tiêu chuẩn. Đồng thời cho phép các công nhân có được thông tin đầy đủ về các quy trình sản xuất, tiến độ và các thông tin quan trọng khác giúp họ làm việc có hiệu quả nhất.

Mục đích:

 • Giảm thời gian tìm kiếm
 • Loại bỏ những bế tắc trong công việc
 • Tăng tính an toàn
 • Cải thiện việc trao đổi thông tin
 • Nâng cao sự ham mê công việc

Tại sao phải quản lý bằng công cụ trực quan?

 • Nơi quản lý sản xuất không thể nhìn thấy được ở nơi làm việc;
 • Nhìn vào các tín hiệu để biết được còn vật liệu, dụng cụ thừa;
 • Nơi làm việc gọn gàng, an toàn và sạch sẽ;
 • Mọi người nhìn thấy được tiêu chuẩn và những sai lệch ngoài tiêu chuẩn;
 • Cách làm việc và tiến trình công việc rõ ràng;
 • Các yếu tố trực quan là hệ thống các thiết bị, thông tin, mã mầu, sơ đồ và các bảng tín hiệu được tiêu chuẩn hoá làm cho mọi tình trạng bất bình thường và lãng phí dễ nhận ra;
 •  Hệ thống chỉ ra yêu cầu cần cải tiến.

Một số các công cụ trực quan:

1. Các bảng hiển thị trực quan:

– Các biểu đồ, bảng đo lường hiệu quả, các thủ tục và tài liệu quy trình làm nguồn thông tin tham khảo cho  nhân.

 

 

 

Ví dụ: biểu đồ xu hướng về hiệu suất thực hiện, % dao động của tỷ lệ lỗi, tiến độ xuất hàng trong tháng, v.v... 

 

 

 

 

2. Các bảng kiểm soát bằng trực quan 

– Các chỉ số dùng để kiểm soát hay báo hiệu điều chỉnh cho thành viên nhóm. Các bảng biểu có thể bao gồm cả thông tin về tiến độ sản xuất, thông tin theo dõi chất lượng, v.v... 

 

 

 

Ví dụ: Các bảng màu chỉ thị giới hạn kiểm soát nhiệt độ hay tốc độ giúp người vận hành thiết bị nhanh chóng phát hiện khi quy trình vận hành vượt mức cho phép. Các thẻ Kanban là một ví dụ khác về kiểm soát bằng trực quan. 

 

 

 

3. Các chỉ dẫn bằng hình ảnh:

 – Công cụ này giúp truyền đạt các quy trình sản xuất hay luồng vật tư được quy định. 

 

 

Ví dụ: Việc sử dụng các ô vẻ trên nền nhà xưởng để phân biệt khu vực chứa vật liệu sử dụng được với phế phẩm hay các chỉ dẫn luồng di chuyển nguyên vật liệu và bán thành phẩm trên mặt bằng xưởng.

 

 

 

 

Một số hình ảnh của Nhà máy ToTo Việt Nam về vệ sinh 5S và công tác an toàn.

                   

 

Nguồn tin từ CLB Leanclub