Kế hoạch 5 năm nhằm nâng cao NSLĐ và Chất lượng

10/2/2015 3:47:53 PM

Kế hoạch nâng cao Năng suất lao động và chất lượng trong thời gian 5 năm

Chi tiết

Tính năng suất lao động theo phương pháp của giáo sư Trần Xuân Cầu

9/14/2015 4:01:51 PM

Xét theo phạm vi: năng suất lao động chia làm hai loại năng suất lao động cá nhân và năng suất lao động xã hội

Chi tiết

Bộ câu hỏi đánh giá năng suất lao động của doanh nghiệp

10/2/2015 4:18:10 PM

Mô hình sản xuất tinh gọn tập trung vào các hoạt động giảm lãng phí, tăng năng suất dựa trên cơ sở thay đổi triết lý và quy trình quản lý. Mô hình này hoàn toàn không xây dựng dựa vào việc thay đổi công nghệ, hay nói cách khác mô hình này vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất và với nguồn lực và nguồn tài nguyên là ít nhất.

Chi tiết

Tiến trình áp dụng LEAN

9/14/2015 1:14:14 PM

7 bước tiến hành áp dụng LEAN trong doanh nghiêp....

Chi tiết