LEAN Startup

9/14/2015 1:10:24 PM
LEAN Startup không chỉ là làm thế nào để tạo ra một sự thành công to lớn hơn cho doanh nghiệp mà nó còn là về những gì chúng tôi cần phải học hỏi từ những doanh nghiệp khác để cải thiện hầu như tất cả mọi thứ chúng tôi làm. Tôi tưởng tượng nguyên tắc của LEAN còn có thể khởi động áp dụng cho các chương trình của chính phủ như chăm sóc sức khỏe hoặc giải quyết các vấn đề lớn của thế giới. Đó là một câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi Làm thế nào chúng ta có thể học nhanh hơn những gì là đem lại giá trị và loại bỏ những gì không? " -Tim O'Reilly, Giám đốc điều hành, O'Reilly Media

/Uploads/files/The%20Lean%20Startup%20.pdf